Etiketter på jobbet

Att ha ordning och reda är viktigt, särskilt där flera människor delar på samma utrymmen. Kontor och arbetsplatser idag är ofta flexibla, d.v.s. egna arbetsplatser är inte så vanligt. Gemensamma regler och tydlighet blir därför viktigt för trivsel och effektivitet.

På många kontor används också idag konceptet clean desk, det vill säga du har ingen fast arbetsplats utan i det så kallade aktivitetsbaserade kontoret sätter du dig där du vill. Din dator och eventuella personliga saker har du i ett skåp. Gemensamt kontorsmaterial är samlat i ett enda förråd och din lunchlåda ställer du i gemensamma kylar, ofta i ett centralt utrymme. Därför är ett bra tips att skaffa en etikettprinter för att snabbt och enkelt kunna märka upp vilka saker som är dina och ingen annans. Till exempel kan du sätta etiketter på din lunchlåda för att undvika att den städas ur vid eventuella veckorensningar i kylen. I ett gemensamt kontorsförråd är etiketter på hyllor och/eller lådor perfekt. Det är nästan ingen som skulle få för sig att lägga en bunt post-its i en låda tydligt märkt med ”bläckpennor”, etiketter gör att det gemensamma systemet följs. Perfekt på så kallade flexkontor vilket Arbetsmiljöverket beskriver såhär:

”I flexkontor har man ingen fast arbetsplats, och i det aktivitetsbaserade kontoret väljer man dessutom miljö utifrån det arbete man ska utföra.”

Ytterligare fördelar med etiketter

När du tar med dator, laddare, telefon och telefonladdare till ett konferensrum är det lätt att glömma kvar laddaren i kontakten när du går. Eftersom de flesta på företaget troligen har likadana datorer och laddare som du är det omöjligt för någon att spåra den glömda laddaren till dig. Med en etikettprinter undviker du problemet- märk upp dina laddare och din dator så hittar sakerna tillbaka till dig via vänliga kollegor om du tappat bort något. Det sparar pengar för företaget då du troligtvis annars skulle behövt beställa en ny laddare. En etikettprinter är perfekt för ett modernt kontor!