Teknik som används på ett lager

Lagerverksamhet har moderniserats och i dag används många former av teknik inom lager och logistik. All teknik samt nödvändiga fordon som truckar och liftar behöver underhållas för att fungera väl och vara tillgängliga i verksamheten vid behov. Därför är det bra att teckna avtal om truckservice.

När truckarna går sönder är det smart att ha truckservice för att undvika störningar i den dagliga verksamheten. Med skräddarsydda tjänster inom underhåll och truckservice finns möjlighet till komplett service för att alltid kunna upprätthålla lagerfunktionen.

Så används modern teknik inom lager

Modern teknik tar allt mer plats på lager över hela världen. Klädkedjor har använt sig av ny teknik för att utföra sortering, varumottagning, pack och plock skriver Svenska Dagbladet. Det är en nödvändighet att köpa in handdatorer till de anställda för att driva ett effektivt lager. Med en bra handdatorlösning går det lätt att sköta orderhantering, inleverans och inventering. Ett effektivt system på handdatorerna gör det möjligt att skanna av streckkoder och automatiskt skapa inkommande följesedlar. Det går också att skapa en plocklista genom att skanna artiklarnas streckod. Handdatorn skapar en sortering av orderraderna ordnat efter hyllplatsordning, vilket stärker lagrets effektivitet.

Även streckkodsläsare används på det moderna lagret. Streckkodsläsaren används för att läsa av olika sorters streckkoder och är kopplad till en dator. Det finns laserbaserade streckkodsläsare där en laserstråle bestrålar streckkoden, och en sensor känner av det reflekterade ljuset. Handdatorer och avläsare har många användningsområden. De används till exempel för att skanna av streckkoder på pillerburkar för att kombinera olika läkemedel skriver Dagens Nyheter. Att ingå avtal med truckservice är också ett bra sätt att säkerställa att den moderna tekniken fungerar på lagret. Truckar blir allt mer avancerade och kräver kunnigt underhåll för att fungera. Nu har förarlösa truckar börjat framställas i Sverige, och exporteras därefter till Asien skriver Göteborgs-Posten.