Skydda ditt lager med elektriska passersystem

Många företag måste ha ett lager för att förvara sina produkter och varor i. Tyvärr har många inbrott i lagerlokaler skett i och med att det inte funnits tillräckligt med bra säkerhetsutrustning. Med ett elektriskt passersystem skyddar du ditt lager betydligt bättre och slipper otrevliga överraskningar.

De många elektriska passersystem som finns på marknaden idag är anpassade för företag som behöver skydda känsliga saker eller diskret information. Det kan alltså lika gärna röra sig om dyrbara produkter som det kan handla om känslig data. Elektriska passersystem förhindrar obehöriga att ta sig in i lokalen utan tillstånd.

Ingen passerar obemärkt

Med ett passersystem som även kan interageras med andra säkerhetssystem kan du vara säker på att ingen som inte har tillgång till lokalen passerar. Passersystem brukar vanligtvis användas med koder eller ett slags avläsning av ansikte eller handflata med mera för att systemet ska kunna identifiera just dig. Om någon annan försöker göra sig skyldig till intrång går larmet eller passersystemet låser sig. Du kan även addera kameror och rökdetektorer eller annat om du vill ha extra hög säkerhet vid ingången till lokalerna. Kameror är mycket bra att ha om det mot förmodan ändå skulle bli inbrott eller åtminstone försök till inbrott. Då är det lättare att identifiera inkräktaren.

En säkrare arbetsplats för alla

Ju mer säkerhetssystem som finns desto tryggare är det för samtliga anställda på ett stort lager och företaget i stort. Detta gäller också inte minst för dem som jobbar nattskiftet på lagret. Det är nämligen ofta då inbrottsförsöken sker. När du installerar elektriskt passersystem är det bra att göra en grundlig demonstration för de som ska få tillträde till lokalen. Idag går det att beställa skräddarsydda passersystem som är användarvänliga och tämligen lätta att förstå sig på, åtminstone för den som har tillträde.