Konsten att sätta rätt pris

Inom B2B är rätt prissättning A och O för att lyckas på lång sikt. Ett lågt pris på varor och tjänster kan visserligen locka massor av nya kunder, men det kan bli svårt att uppnå tillräcklig lönsamhet. Dessutom brukar kunder reagera mycket negativt om priset höjs i ett senare skede. Det brukar löna sig att använda olika verktyg och affärssystem för att hitta rätt balans och undvika kraftiga prisrörelser.

De flesta företagare har säkert hört talas om CRM, Customer Relationship Management. I grund och botten handlar det om hur företaget hanterar sina kundrelationer. Trots allt handlar B2B inte enbart om lågt pris. Ett bättre synsätt är vilket värde som skapas för kunden och vad de är beredda att betala för den nyttan som de upplever. Massvis av faktorer måste vägas in och ChessIT har utvecklat en egen konfigurator/CPQ som kan hjälpa din verksamhet att förbättra sitt arbete med offering och order.

Hur affärssystem hjälper verksamheten

Tidigare var det vanligt att planering och analyser gjordes manuellt. Fördelen med de moderna IT-lösningarna är att de kan hantera hundratusentals olika variabler och ändå leverera en korrekt lönsamhetsanalys på ett ögonblick. De kan också integreras med andra system, så att olika delar som CRM och ERP samverkar och arbetar med uppdaterad och relevant data från verksamheten.

  • Affärssystem har en oerhörd kapacitet och kan enkelt skalas upp när verksamheten växer.
  • Det blir enklare att göra avancerade analyser där man till exempel tittar på hur rabatter, prishöjningar eller händelser i omvärlden påverkar lönsamheten.
  • Företaget undviker den ”mänskliga faktorn” med misstag som kan leda till felaktiga beställningar till produktionsavdelningen eller felaktig prissättning för olika kunder.

En annan faktor är att om konkurrenterna använder olika affärssystem är det lätt att halka efter. De har en enorm potential att effektivisera och spara tid för ett företag. De som arbetar med föråldrade metoder och föråldrade sätt att planera och analysera, riskerar att hela tiden ligga steget efter, inte bara gällande prissättning utan också sett till helheten. Den data som affärssystem genererar är ovärderlig för marknadsföring och för kundarbetet i stort. Därför är rådet att skaffa moderna affärssystem och gärna samarbeta långsiktigt med systemleverantören.