Fördelar med automation

Det har de senaste åren talats mycket om hur AI kommer att revolutionera näringslivet. Fram tills nu är det kanske en diskussion många upplevt som abstrakt då bara stora företag haft råd att dra nytta av AI-teknik. Fördelar med automation utförd av AI är dock något som också små och medelstora företag kan dra nytta av redan idag.

Att AI redan nu kan utföra fantastiska sysslor vet vi, vissa menar till och med att det kan hjälpa oss att tackla klimathotet. Den här artikeln handlar det dock mer om vardagsnära applikationer och hur automatiserade processer redan idag kan hjälpa dig och ditt företag. Bland de främsta aktörerna i Sverige som redan nu hjälper småföretag med automatiserade processer finns vipetech.com, ett Stockholmsbaserat företag som uppskattas för sina smarta och kostnadseffektiva lösningar.

Automation – en kreativ revolution?

Alla som driver eget eller jobbar i en mindre firma vet att det dagliga arbetet inbegriper en hel del sysslor som kanske inte alltid är så inspirerande. Hantering av kvitton, lönefrågor, bokföring, analys av ekonomisk data och andra uppgifter som inte nödvändigtvis är svåra, men som inte heller är särskilt kreativa. I stora företag som har gott om resurser har uppgifter av det slaget gått att automatisera relativt länge. Det vill säga att företag som redan har mycket resurser har haft ett försprång att kunna frigöra ännu mer resurser. Nu börjar utvecklingen hinna ikapp och olika typer AI-tjänster börjar bli såpass billiga att de blir tillgängliga också för små företag.

RPA – automation för rutinmässiga arbetsuppgifter

När det handlar om AI som kan hantera olika typer administrativa uppgifter syftar man oftast på vad som kallas för ”RPA”, Robot Process Automation. Automatiseringsprocesser som i Sverige så långt främst slagit igenom i dagligvarubranschen. Processer av liknande slag håller också på att utvecklas för kommunala verksamheter. Bland annat ser man stor potential för AI att användas för handläggning av ekonomiskt bistånd med mera. Det är viktigt att påpeka att utvecklingen inte handlar om att ersätta mänsklig arbetskraft. Snarare handlar det om att frigöra tid som du och din personal kan använda för verksamhetsutveckling och andra kreativa arbetsuppgifter.