Dataspel som pedagogiska verktyg

Det råder ingen tvekan om att den som spelar dataspel använder sin hjärna. Det blir därför allt vanligare att dataspel används på olika sätt i undervisning. Det finns dock en del fallgropar, som man som pedagog bör vara uppmärksam på.

En hel del lärare vittnar om att när dataspel används i undervisningen, exempelvis i främmande språk, kommer eleverna oftare i tid till lektionerna, och det går lättare att föra samtal på engelska än när enbart böcker används som pedagogiskt material. Olika typer av spel har länge använts för att exempelvis göra det roligare att plugga glosor, men i takt med att spelen blir mer avancerade går det också att använda dem i fler ämnen. Det måste dock finnas en pedagogisk idé – faktum är att detta är viktigare än lärarens kunskaper om dataspel som sådana.