Källkritik är viktigt

Det gäller dock att förhålla sig en smula kritisk, framför allt när det gäller forskningsrapporter som påvisar den stora pedagogiska nyttan av att använda dataspel.

Följande citat från tidningen Skolvärlden visar vari problematiken ligger.

Rapporten, ”Teaching with games”, framtagen i Storbrtannien av forskningsorganet Futurelab, förespråkar användande av kommersiella spel, som ”The Sims”, i undervisningen. Rapporten är finansierad av datorföretagen Microsoft och Electronic Arts och baseras på en ett år lång undersökning av engelsklärares och studenters attityder till att använda kommersiella datorspel i klassrummet. Rapporten kommer fram till att de största hindren för att använda datorspel i klassrummet ofta är bristande utrustning på skolan, svårigheter att få undervisningstiden att räcka till och problem med särskilda spelfunktioner (som att stanna och spara spel).

När företag finansierar forskning, som har en direkt koppling till företagets egna produkter, finns det en stor risk att de resultat som presenteras enbart är sådana som framhåller fördelarna med företagets egna produkter. Samtidigt ska man komma ihåg att artikeln i Skolvärlden är några år gammal, och att otroligt mycket har hunnit hända i dataspelsvärlden sedan dess, både på gott och ont.

  • Det har blivit allt vanligare med spel för smartphones, som nu på allvar konkurrerar med konsol- och dataspel om spelarnas uppmärksamhet.
  • Debatten om våld i spel har blossat upp igen, inte minst p.g.a. spelet GTA V.
  • Minecraft, ett spel där det är möjligt att bygga nästan vad som helst, har blivit ett av världens mest populära spel.