Minecraft i undervisningen

Just Minecraft har blivit mycket populärt att använda inom undervisning, exempelvis inom samhällskunskapen. Eftersom man i spelet kan bygga nästan vad som helst, även sådant som trotsar fysikens lagar, och eftersom många av eleverna också spelar det hemma, finns det alltid en risk att eleverna struntar i de pedagogiska målen. Samtidigt får undervisningen inte bli för styrd heller, för då förlorar den sin mening. EU har identifierat entreprenörskap som en av åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande, och i den svenska läroplanen finns det entreprenöriella lärandet inskrivet. Enligt Skolverkets definition ingår förmågan att ta egna initiativ, att ta ansvar och att omsätta sina idéer till handling i det entreprenöriella. Det är viktigt att ha också detta i bakhuvudet när man använder dataspel i undervisningen.